Målsättning

Viktigt för vår förskola:

  • Alla barn ska utveckla sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.
  • Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor och behov.
  • Alla barn ska lämna oss med en stärkt självkänsla.

Verksamhet

Vi erbjuder god pedagogisk verksamhet och miljöer som bjuder in barnen till lek, gör dem nyfikna och får nya utmaningar. Med lyhördhet, respekt och omtanke om varandra arbetar vi på Solstrålens förskola för att varje barn och förälder får uppleva en trygg, lärorik och rolig tid med oss.

När vi bygger lekmiljöer utgår vi från barnens olika intressen, för vi är övertygade om att alla barn kan lära om miljön är den rätta. Våra lekmiljöer förändras utifrån barnens utveckling och intressen.

I våra ateljéer skapar barnen utifrån sina egna fantasier och förmågor

Leken är viktig för barnets språkutveckling. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, sin samarbetsförmåga, sitt språk och sin fantasi. Vi använder alla våra sinnen för att utveckla språket samt genom rim, ramsor, sång, sagor och rörelser.

Vi erbjuder vattenlek både inne och ute. Vi har olika bygg och konstruktionsrum.

Vi vuxna använder dagliga situationer till att samtala med barnen om olika saker.