Stjärnsafiren

Stjärnsafiren är en avdelning för barn 3-5 år. På Stjärnan finns 3-4 åringar och på Safiren 4-5 åringar.

två barn leker

Vi undersöker hur det är att måla med olika kroppsdelar

tåmålning