Våra lärmiljöer

Utomhus

Vår förskola ligger vid Gådeåparken. Vi har utsikt över havet och kan på sommaren se båtar som åker förbi. En badstrand ligger nära där vi badar när vädret tillåter eller så undersöker vad vi hittar i vattnet och runtomkring. Vi har en kuperad och varierad gård som utmanar barnens motoriska färdigheter året runt. En egen backe att åka madrass i och stora ytor för fotboll, bandy och fri lek finns på gården. Vi har fått bidrag från boverket och vår fastighetsägare Hemfosa som gör att vi har möjlighet att utveckla vår gård utomhus.

På gården finns en ny stor sandlåda, ett klätterhus med rutschkana och en klätterstam i slänten. Till våren kommer vi bland annat att få bärbuskar och andra buskar för att skapa naturliga kojor för barnen.

5 barn står och tittar ut över det spegelblanka vattnet. Gräset är grönt och vassen sticken upp efter strandkanten. Barnen har overall och mössa på sig.

Det är spännande med utflykt.

Två barn står vid den gröna grinden och tittar när en grävmaskin jobbar på gården. Grävmaskinen är där för att installera den nya klätterställningen som börjat ta form. Grävmaskinen är gul med svart och har en gul vagn med material, det är en runtom svängande grävare.

Lekplatsen tar form.

Inomhus

Inomhus skapar vi varierade och föränderliga lärmiljöer som ska locka att utforska utifrån olika barns förutsättningar.

För att barnen ska bli intresserade och ska få lite förståelse för enkel teknik har vi börjat erbjuda det i olika former. Vi har satt upp QR-koder på väggarna med olika faktafilmer, sånger, och sagor på olika språk. Barnen kan skanna med hjälp av lärplattan och titta på det valda materialet ensam eller tillsammans med kompisar. Projektorn har använts flitigt till att titta på akvariefiskar, faktafilmer, videor att dansa till och även till att projicera det barnen gör på lärplattan.

 

Det är mörkt i rummet och en fick lampa lyser på en tavla med bokstäver och bilder. Vid varje bokstav kan man se hur man tecknar på teckenspråk.

På lysjakt efter månen

Det är mörkt i rummet och en projektor lyser upp en kvadrat på väggen. I den ljusa kvadraten kan man se ett barns skugga som ser ut att spänna sina arm-muskler.

Utforskande av skuggor.