Målsättning

Våra värdegrundsord:

  • Mångfald – ta tillvara på allas olikheter och förmågor.
  • Lustfyllt lärande - väcka barnens nyfikenhet och viljan att lära.
  • Trygghet - en förutsättning för lärande.

Verksamhet

Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet och miljöer som bjuder in barnen till lek, väcker nyfikenhet och där barnen får möta nya utmaningar.

Med lyhördhet, respekt och omtanke för varandra arbetar vi på Solstrålens förskola. Det gör vi för att varje barn och vårdnadshavare ska uppleva en trygg, lärorik och rolig tid med oss.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och erbjuder varierade aktiviteter för barnen, både inne och utomhus. På förskolan får barnen möjligheter till olika utmaningar där deras fantasi och förmågor ses som viktiga utgångspunkter. Barnen får möta olika former av skapande så som sång och musik, rörelse och konstruktion m.m. De får även möta programmering och digital teknik i olika former, samt utforska kemi och fysik med enkla experiment.

Leken är viktig för barnets språkutveckling. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, samarbetsförmåga, språk och fantasi. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.