Solbacka upplevelserum

Sinnesrum - Upplevelserum

Vår grundidé är, att erbjuda barn i behov av särskilt stöd sinnesstimulering enligt Snoezelenmetoden. Detta i en anpassad miljö, och med ett speciellt förhållningssätt.

I vårt vita rum kan man stressa av i en skön vattensäng, njuta av lugn musik och uppleva olika ljuseffekter. I Trollhamn, som är vårt naturrum, händer spännande saker.  Vatten porlar i dammen, jollen ligger och väntar vid bryggan. Vill man bara ta det lugnt och njuta, går det bra i bollhavet till skön musik.

Vita rummet
Trollhamn

Vad är Snoezelenmetoden?

Ordet Snoezelen är sammansatt av två holländska ord; snuffelen ("lukta") och doezelen ("dåsa"). Innebörden i dessa två ord beskriver vad aktiviteten innehåller:

  • Att använda ett eller flera sinnen aktivt för att få information från omvärlden.
  • Att vila/gå ner i varv.

Grundidén innebär att man erbjuder en person sinnesstimulering i en anpassad miljö kopplat till ett speciellt förhållningssätt. Förhållningssättet företräds av en "enabler" (=möjliggörare) vilket utgörs av medföljaren. Medföljaren är en person från den funktionsnedsattas vardag som ska hjälpa till att skapa en trygg atmosfär. Medföljaren ska också uppmuntra den funktionshindrade att ta initiativ, välja, utveckla lek, stimulera glädje och njutning samt vara uppmärksam på de signaler som personen skickar ut och därmed vara lyhörd för det samspel som uppstår.

Tidsbokning och studiebesök

Ann Ramström  Sörgårdens förskola
Telefon: 0611-34 87 59 Mobil: 070-688 94 49

Besöksadress: Sörgårdens förskola Hospitalsgatan 8 C 871 30 Härnösand