Sörgårdens verksamhet

På Sörgården inspireras vi av grundtankarna och filosofin i Reggio Emilia, vilket innebär att vi utgår ifrån barnen när vi planerar och strukturerar vår verksamhet.
Vi har ett rikt utbud av forskande och inspirerande material, som lockar barnen till samarbete, lärande och kreativt tänkande.

Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus. Glädje, nyfikenhet och kommunikation ska tillsammans med föränderliga miljöer, inspirera till lek och lustfyllt lärande utifrån varje barns behov.

Barn spelar spel

Förskolans aktiviteter

  • Projektarbete för alla barn (Min plats på jorden), där Grön flagg ingår.
  • Dokumentation.
  • Använda och utveckla arbetet med stödtecken.
  • Samarbeta i mindre grupper, så att alla blir sedda och bekräftade.
  • Gemensamma aktiviteter för hela förskolan, för att stärka Vi-känslan.
  • Arbeta aktivt med miljöerna.

Sörgårdens verksamhetsidéPDF (pdf, 135.5 kB)

Förskolans mål

  • Språk och kommunikation har hög prioritet.
  • Föränderliga miljöer (ute och inne) utifrån barnens intresse och behov.
  • Barn, föräldrar och personal ska känna glädje, trygghet och delaktighet på vår förskola.
  • Hög kvalitet på pedagogisk dokumentation.