Projektinriktat arbetssätt

Stora och små projekt

Det som är viktigt och genomsyrar våra projekt, är vägen till utveckling och lärande. Det är inte det färdiga resultatet.

VI vill ge barnen verktyg till att undersöka, upptäcka och ge uttryck för sina kunskaper som de har skaffat sig.

Det är också värdefullt att barnen deltar i en grupp, där de lär sig konsten att förhandla, lära känna varandra och att kommunicera med varandra.