Västan

På Västan finns de äldre barnen. Här är miljöerna och materialet anpassat efter deras intressen och behov.

Vi har ett rikt utbud av forskande och inspirerande material, som lockar barnen till samarbete, lärande och kreativt tänkande.  

Västan avdelning Sörgårdens förskola