Bra att veta

Eventuell medicinering

Vid inskolning görs en akutplan för barnet tillsammans med föräldrar angående en eventuell medicinering.

Kost

Maten levereras i dagsläget till oss från produktionsköket Navet.

Om barnet behöver specialkost ordnas det i samråd med förälder och kökspersonal. Kontakt tas även med personal på Navet om så skulle behövas

Schema/Vistelse

Meddela alltid förändringar om tidigare eller senare ankomst och hämtning.

Eftersom vi planerar verksamheten och personalens arbetsschema efter barnets vistelsetid är det viktigt att det schema ni lägger in på Dexter stämmer med tiderna som barnet vistas i förskolan.

För att kunna planera mat och personalbehov i samband med lovdagar och klämdagar är det viktigt för oss att få veta om ditt barn ska vara på förskolan.

Matbeställningarna beställs två veckor i förväg.

Länkar om astma och allergi

Astma och allergi:

www.astmaoallergiforbundet.selänk till annan webbplats

Pollen:

www.pollenrapport.comlänk till annan webbplats

Nyheter om allergier, astma och eksem:

http://www.allergi24.comlänk till annan webbplats