Kost

Maten levereras i dagsläget till oss från produktionsköket Navet.

Om barnet behöver specialkost ordnas det i samråd med förälder och kökspersonal. Kontakt tas även med personal på Navet om så skulle behövas

Barn skulpterar