Schema/vistelse

Meddela alltid förändringar om både tidigare och senare ankomst och hämtning.

Eftersom vi planerar verksamheten och personalens arbetsschema efter barnets vistelsetid är det viktigt att det schema ni lägger in på Dexter stämmer med tiderna som barnet vistas i förskolan.

""

För att kunna planera mat och personalbehov i samband med lovdagar och klämdagar är det viktigt för oss att få veta om ditt barn ska vara på förskolan.

Matbeställningarna beställs två veckor i förväg.