Likabehandlingsarbete

Vår vision är att ingen kränkande behandling eller diskriminering ska förekomma på Tjäderns förskola. Här ska alla känna sig trygga och välkomna.

Våra mål

  • En förskola fri från kränkningar och diskriminering
  • Alla ska känna sig trygga: barn, personal och föräldrar
  • Vara bra förebilder för barnen
  • Stärka barnens självkänsla och utveckla deras förmåga till empati
  • Visa öppenhet och respekt för varandras olikheter