Om Tjäderns förskola

Organisation

Tjäderns förskola är uppdelad i fem avdelningar. Två avdelningar för de yngre åldrarna 1-3 år, Junibacken och Saltkråkan.

Två avdelningar för de barn som är i åldrarna 3-4 år, Lönneberga och Bullerbyn.

En avdelning för femåringar. Denna avdelning heter Villekulla, men barnen kallas för Tjädrarna.

Personal

Vi arbetar för att barn och föräldrar som kommer till oss ska känna sig trygga. Hos oss ligger leken till grund för barnens lärande. 

På vår förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och pedagogista i nära samarbete. Vi har även tillgång till en talpedagog som stöder både pedagoger och barn vid behov.

Pedagogistans roll är att arbeta tillsammans med barn och pedagoger. Tillsammans jobbar vi med att utveckla barnens miljöer så de blir utmanande och stimulerande.    

Utmärkelser

Certifierad Förskola för Hållbar utveckling 2010. Utmärkelsen förnyades 2013.

""
Barnen är ute i skogen med sin fröken och utforskar.
här hittar vi lite blåbär.
""
""
""