Lillsidan

På Lillsidan finns de yngre barnen som är 1-3 år. Lillsidan består av två flyglar som  heter  Månen och Stjärnan. När barnen börjar på Lillsidan lägger vi stor vikt vid att de ska känna sig trygga på förskolan. De får möta andra barn i samma ålder och utforska de nya miljöerna i sin egen takt.

Barn skrattar och håller varandra i hand

Stjärnan

Här finns en mindre ateljé. Där kan barnen möta olika material och att undersöka och skapa med. På Stjärnan finns också miljöer för att bygga och konstruera.

bygglek förskola
bygglek förskola

Månen

I vårt rörelserum kan barnen klättra, balansera och hoppa. Vi har ett sagorum som är mörkt och tyst. Där träffas vi för att lyssna på spännande sagor. 

bygglek förskola
bygglek förskola