Storsidan

På Storsidan går barnen som är 3-5 år. Lokalerna består av två flyglar som binds samman av en korridor. Flyglarna kallas för Byggsidan och Ateljésidan. Att slå ihop avdelningarna har gett oss möjligheter att erbjuda barnen ett större utbud av lärande miljöer.

Barn tittar på frusen isbit

Ateljésidan

På Ateljésidan finns en stor ateljé där man skapa med olika material och tekniker. Vi vill ge barnen möjlighet att prova på och sätter stor vikt vid barnens eget skapande. Vi har miljöer som stimulerar barnens intresse för siffror och bokstäver. I vårt läsrum finns böcker och en soffa att krypa upp i när vi läser sagor.

atelje förskola
Pojke målar i förskolan

Byggsidan

Vi ändrar miljöerna efter barnens intresse och använder blandade material för att inspirera till bygglek. Här finns ett scenrum med scen och mikrofoner, där barnen kan göra egen teater, sjunga och dansa. Det finns också utklädningskläder och material för att inspirera till egna rollekar.

Bygglek förskola
Bygglek förskola