Om Öppna förskolan

Verksamhet

Öppna förskolan är en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra föräldrar. Du kan få stöd i föräldraskapet av personalen. Öppna förskolan är kostnadsfri och du kan komma och gå som du själv önskar inom öppettiderna.

Som vuxen har du ansvar för de barn du har med dig.

Det finns möjlighet att delta i sångstund. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Miljön är tillgänglig och lättöversiktlig för möten med utforskande och språkfrämjande material. Bokväskor finns för utlåning. 
I målarrummet finns möjlighet att skapa med olika material. Det finns möjlighet att äta medhavd lunch.

Två tillfällen i veckan har vi öppet för de yngsta barnen 0-2 år. Vi erbjuder hand- och fotavtryck i gips samt andra passande aktiviteter. Sång, musik, rörelse och ramsor.

Om öppna förskolan

Öppna förskolans målsättning:

  • vara en mötesplats för föräldrar och barn där alla ska känna sig lika välkomna
  • stärka familjernas sociala nätverk
  • ha en stimulerande miljö som inbjuder till lek, lärande, kommunikation och samspel
  • genom ett nära samarbete med övrig personal på familjecentralen vara ett stöd i föräldraskapet.

Personal

Benita Höglund, förskollärare
Lena Viklander, barnskötare, webbkontakt