Övrig verksamhet

Kompassen

På torsdag förmiddag finns personal från öppna förskolan, barn- och familjeenheten och barnhälsovården. På kompassen kan du

  • Samtala om barn och föräldraskap (i en mindre föräldragrupp).
  • Leka och pyssla med sitt barn i en barnvänlig miljö.
  •  Äta lunch.
  • Sjunga och läsa med barnen.
  • Träffa andra föräldrar och barn i en positiv gemenskap.

ICDP (Emporthy in action) är en modell för samspel som används av föräldrar och vägledare i hela världen. Mer information om ICDPlänk till annan webbplats

Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdarna)

På onsdagarna samlas kommunens Pedagogiska omsorg tillsammans med sina barngrupper för gemensam verksamhet.

Övrig verksamhet öppna förskolan

Samverkan

Öppna förskolan är en av fem verksamheter som samverkar i familjecentralen. De övriga verksamheterna är barnmorskemottagning, barnhälsovård, föräldra- och barnhälsovårdspsykolog samt individ och familjeomsorgens barn och familjeenhet.

Samverkan sker med vägledande samspel och träffar för unga föräldrar och adoptivföräldrar de perioder när det finns underlag för dessa grupper. Samverkan sker också i Kompassen samt till viss del i föräldragrupperna  på barnhälsovården.