Välkommen till pedagogisk omsorg i Härnösand

Vi är tre barnskötare som bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi på Norra verksamhetsområdet. Vi jobbar med barnen i våra egna hem. Barnen får delta i den dagliga vardagspedagogiken.
En dag i veckan träffas vi i Öppna förskolans lokaler på familjecentralen.

Vi är ett stabilt lag med lång erfarenhet av yrket. Gott samarbete mellan oss gör att barnen känner sig välkomna och trygga att leka och delta i verksamheten oavsett var de är. Det lägger också grund för ett väl fungerande vikariesystem, vilket innebär att barnen får vara hos någon av de andra dagbarnvårdarna är ordinarie är frånvarande.
En stor del av verksamheten baseras på att vara ute. Närheten till skogen och lekparker ger många möjligheter och alternativ. Inomhus ägnar vi oss främst till Lugnare aktiviteter som att vila, läsa leka och skapa.

Tre barn som leker i en layrint gjord av stenar, ute i naturen på hösten.