Vår verksamhet

Vår målsättning

Vi vill vara en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig hänsyn och kamratskap, får en god färdighetsgrund att stå på inför kommande utbildning och där glädje och kreativitet ses i vardagen. Kort och gott så vill vi ha trygga och glada barn och föräldrar.
Vi är miljöcertifierade genom arbete i stiftelsen Håll Sverige Rent "Grön flagg".

Det unika med oss

Vi har små och åldersblandade grupper där barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. Vi ger möjligheten att vara i en liten grupp i hemmiljö, kombinerat med olika typer av verksamhet tillsammans med andra i större grupper.
Vi har flexibilitet och frihet att anpassa verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen

I leken sker lärandet så låt oss leka in kunskap

Vi värnar om barnens lust att leka och ser det som en viktig del i verksamheten där de lär sig empati, turtagning och det sociala spelet. Språk, matematik och naturkunskap vävs in i spontana och planerade aktiviteter.
Trygghet, trivsel och hälsa är några av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet.

 

Ett barn i röd jacka och svarta överdragsbyxor klättrar på hinderbanan. Hinderbanan är byggd av stockar på en gräsplätt.
Tre barn är ute och skottar snö. De har både små spadar och en snösläde.
Fyra barn sitter vid ett bord i köket och målar med vattenfärger.
Tre barn är i skogen och sitter på marken där de samlar småkryp i burkar.