Ansökan om plats i barnomsorg

Ansökan om plats i barnomsorg via Dexter Internetservice

Ansökan om plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller förskoleklass görs via webben
Dexter, internetservicelänk till annan webbplats

Ansökan lämnas fyra månader före önskad placeringsdag. Det är i första hand ansökningsdatum som avgör platsen i kön (ködatum).

Dexter