Ansökan om plats i barnomsorg

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via följande länk: IST förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Ansökan gör du fyra månader innan det datum du vill att barnet ska börja. Det är i första hand datumet för ansökan som avgör platsen i kön (ködatum).