Grundskola

lampa som lyser

Verksamheten i grundskolan

I grundskolan har vi förskoleklass, årskurs 1 - 9 och fritidshem. Här finns ungefär 2 500 skolbarn. Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande och lek. Före och efter skolan finns skolbarnomsorg, fritids, för barn som är 6 - 12 år.