Programmering

Färgade legobitar på en stubbe ute på Bondsjöhöjdens skolgård.

Idag hade klass 2C Lego-programmering utomhus i det fina vädret.Lektionens mål var att följa stegvisa instruktioner, vara tydliga och använda matematiska uttrycksformer samt lägesord.

Programmering kommer att bli obligatoriskt i grundskolan från och med 1 juli 2018. Syftet är att det ska vävas in i andra ämnen och inte vara ett separat ämne.

Centralt innehåll i åk 1-3:
Matematik - eleverna får träna på symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Teknik -  eleverna få prova på att styra föremål med hjälp av programmering.

På Bondsjöhöjdens skola har vi redan påbörjat arbetet. Eleverna har bland annat fått prova på dans-, kompis- och kodprogrammering.

Till hösten fortsätter vi vårt påbörjade arbete.

Programmeringsmatta med geometriskaformer på Bondsjöhöjdens skola.

Programmeringsmatta