Verksamheter

​Våra verksamheter

Nu närmar vi oss slutet på vårterminen. Snön har börjat försvinna och vi välkomnar våren. Äntligen har skolgården börjat tina fram och därför börjar det närma sig vår skräpplockardag.
Torsdagen den 17/5 hjälps alla elever och lärare åt att gör skolgården fin.

Fritidshem
Bondsjöhöjdens fritids är indelat i två spår, A och B. Vi har gemensam öppning och stängning på A sidan. Verksamheten ska ge barnen god omsorg när föräldrarna arbetar och erbjuda meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Vi strävar efter att utforma verksamheten där varje barns behov och intressen tas tillvara. Fritids är en social arena där alla ska känna tillhörighet. Alla barn behöver leka - det är en förutsättning för lärandet.
Öppettider 06.30-18.00.

Nytt för vårterminen 2018
A-dörren öppnas kl. 06.30 och vår huvudentré öppnas kl 08.00.

Egen tillverkade bokmärken av papper i olika färger av elever på Bondsjöhöjdens skola i Härnösand.