Verksamheter

​Våra verksamheter

Alla 1:or har varit på studiebesök på biblioteket för att ta del av sagostund. Ett arbete som därefter följdes upp i skolan med bland annat eget skrivande, pyssel och reflektioner av dagen.

Fritidshem
Bondsjöhöjdens fritids är indelat i två spår, A och B. Vi har gemensam öppning och stängning på A sidan. Verksamheten ska ge barnen god omsorg när föräldrarna arbetar och erbjuda meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Vi strävar efter att utforma verksamheten där varje barns behov och intressen tas tillvara. Fritids är en social arena där alla ska känna tillhörighet. Alla barn behöver leka - det är en förutsättning för lärandet.
Öppettider 06.30-18.00.

Egen tillverkade bokmärken av papper i olika färger av elever på Bondsjöhöjdens skola i Härnösand.