Förskoleklass Brännaskolan

Barnen sitter och lyssnar på en saga
Förskoleklass är en frivillig skolform som de flesta föräldrar ser som en naturlig fortsättning efter förskolan och som en inskolning inför skolstarten.

För de som behöver längre omsorg fortsätter verksamheten på fritidshemmet i samma lokaler och med samma personal.

På Brännaskolan har vi två förskoleklasser som tillhör varsitt arbetslag, Skutan och Piren.

Förskoleklasserna fungerar som en brygga mellan förskolan och skolan. Personalen är utbildade i förskolans pedagogik och samarbetar med skolan vid temaarbeten.

Här leker och klättrar vi utomhus
Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga i skolmiljön och allt eftersom tiden går blir barnen delaktiga i skolans rutiner och förväntningar.

Genom samspel i grupp och olika skapande verksamheter, vill vi att barnen ska utveckla tro på sin egen förmåga och därigenom få en bra start på sin fortsatta utveckling.