Fritidshem - Brännaskolan

Brännaskolans fritidshem är uppdelat på två avdelningar, Skutan och Piren.

Vårt arbete bygger på att skapa god omsorg för våra barn samtidigt som vi ger barnen en pedagogisk verksamhet utifrån deras intressen och erfarenheter.

För oss är den fria leken viktig, då barnen får möjlighet att träna och utveckla sin identitet och sin sociala kompetens i olika grupperingar. Genom skapande arbete förstärker och kompletterar vi skolan. Vi erbjuder aktiviteter som går hand i hand med lärandet i skolan.

Uppskattade aktiviteter är förutom lek och spel i olika former, skogsutflykter, musik, drama och verkstadsarbete.

""
""

För oss är det självklart att hela tiden arbeta mot alla former av kränkande behandling och diskriminering enligt vår likabehandlingsplan.