Elevens val

Inom elevens val har eleverna möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper.

Bland annat arbetar eleverna med hemkunskap,media,husdjur, bild,idrott och teknik. Alla elever på mellanstadiet får välja ett av dessa ämnen och får göra uppgifter relaterade till ämnet.

Tulpan