Kris och rutiner

Krisledningsgrupp, kontaktpersoner

Rektor Niklas Börjesson
niklas.borjesson@harnosand.se
070-620 64 02

Skolsköterska
Dagmar Carlgren Jonsson
dagmar.carlgren.jonsson@harnosand.se
073-064 90 88

Kurator
Göran Lindblom
goran.lindblom@harnosand.se
Telefon: 073-274 30 11