Verksamheter

fritids

Gemensamt för samtliga verksamheter  på Brunne skola är att det bygger på en helhetssyn på lärande, där fokus ligger på att lära för att förstå. Vi har en värdegrund som utgår ifrån Antonovskys teori. Den handlar om att en individs hälsa ofta hänger ihop med elevens känsla av sammanhang, att det begripligt och meningsfullt