Verksamheter

fritids

Gemensamt för samtliga verksamheter är att det bygger på en helhetssyn på lärande, där fokus ligger på att lära för att förstå.

Vi arbetar medvetet för att vara en hälsofrämjande skola, där såväl vuxna som barn upplever verksamheten som meningsfull, ser sammanhang och upplever att de kan påverka sin tillvaro.