Förskoleklass Brunne skola

På vår del av skolgården finns gungor, lek redskap (bilden) små stugor, sandlek med mera. Vårt språkarbete innehåller ifrån munmotorik och högläsning till rim och skrift. Trulles stege är det arbetsmaterial som vi använder för att främja språkutveckling. 

Värdegrundsarbete
Vi använder oss av Margit Siikavaaras material  med olika aktiviteter och övningar för att stärka barnen i deras utveckling till trygga och empatiska människor. Att få tid och möjlighet att bli sedda och att se andra, upptäcka likheter och olikheter med olika samarbetsövningar och förstå känslor

Kontakt: 0611-34 87 36