Fritidshem Brunne skola

Skrotverkstad fritidshem Brunne

Fritidshemmet på Brunne skola delar lokal med textilslöjd och hemkunskap. Skapande verksamhet kan innebära allt från målning inne eller ute, även skrotverkstad med överblivet returmaterial. Vi  förenar nytta med nöje: återvinning som blir nya fina saker!

Barnen  har möjlighet att påverka innehållet i vår verksamhet. Vi värnar om varandra och barnen tränas i tolerans och respekt tillsammans.

Öppettider: 
06.30 - 17.30

Kontakt:
0611-34 87 36