Högtryck på Härnösands gymnasium

Tre elever i restaurangköksmiljö och samlats runt en tallrik och i ordningställer en maträtt. Foto: Johannes Erixon.

Restaurang och livsmedelsprogrammet är ett av de program som lockat många elever.

Härnösands gymnasium har fler elever än på många, många år. Det är fullt, eller till och med överfullt på flera program, detta trots att platser blivit fler.

– På de teoretiska programmen är det ovanligt höga betyg för att bli antagen och våra yrkesprogrammen är fulla, trots att man nationellt sett har svårighet att få elever att välja dessa program, säger Stellan Jakobsson, rektor på Härnösands gymnasium.

Drastisk ökning på restaurang och livsmedel

Restaurang och livsmedelsprogrammet är en utbildning som lockat långt fler elever i år än tidigare.

– Där har det tvärvänt. De senaste åren har vi haft svårt att locka tillräckligt många elever. Vi har tagit emot 10-14 personer. I år har vi 21 elever, säger Stellan Jakobsson. Det är en drastisk förändring. En av anledningarna är säkert de nya fina lokalerna som restaurang och livsmedel fått.

Även lärlingsutbildningen är populär. De 25 platserna från 2017/2018 har utökats till 35. På teknik- och ekonomiprogrammet var intresset så stort att alla förstahandssökande inte fick plats.

Nya lokaler ger effekt

Hela gymnasiet är nu samlat på ett och samma ställe och lokalerna har renoverats.

– Jag tror att en av förklaringarna till det höga söktrycket är satsning som gjorts på lokalerna. Vi har fått ett fint gymnasium och det är en investering som jag tror lönar sig i längden. Lokalerna är väldigt inbjudande och attraktiva.

I våras fick niondeklassarna möjlighet att komma till gymnasiet och se de nya lokalerna. Härnösands gymnasium har också jobbat med riktad marknadsföring.

– Det har skapat rätt intresse, säger Stellan Jakobsson. Många har valt oss i första hand. Vi jobbade ända in i det sista för att hitta lösningar så att så många som möjligt skulle få till förstahandsval. En annan förklaring till det höga söktrycket är att vi har en stor elevkull i år. Även de kommande två åren är elevunderlaget stort.