Kvalitet och resultat

Elev- och föräldraenkäten är en viktig del i skolan och förskolans kvalitetsarbete. Genom den får vi syn på framgångar och utvecklingsområden. Elever och föräldrars åsikter är viktiga för oss så att vi kan utveckla våra verksamheter och bli ännu bättre.

Resultaten av enkäterna från 2018

Resultaten av enkäterna från 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Brukarundersökning 2017 Elever Gy 2.pdf 404.1 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 Elever Åk 8.pdf 409.9 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 Elever Åk 5.pdf 405.5 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 vårdnadshavare Åk 8.pdf 390.1 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 vårdnadshavare Åk 5.pdf 401.6 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 vårdnadshavare Åk 2.pdf 421.4 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 vårdnadshavare Fskl.pdf 421.4 kB  2017-09-18
PDF Brukarundersökning 2017 vårdnadshavare Fsk.pdf 296.8 kB  2017-09-18