Håkan Ölund, projektledare för ett samlat gymnasium.

Håkan Ölund, projektledare för ett samlat gymnasium.

Allt på ett ställe – Härnösands nya gymnasium är snart klart

Idén om ett samlat gymnasium föddes 2013. Nu är idén snart verklighet. VVS, teknik, samhälle, ekonomi, sjöfart, musik och kultur. Det är bara några exempel på utbildningar som finns på Härnösands samlade gymnasium. En massa olika inriktningar i en enda härlig blandning. En vardag för 900 elever och 120 anställda.

De teoretiska programmen på gymnasiet har varit samlade i lokalerna på Brunnshusgatan länge. Nu har gamla Landgrenskolan byggts om och ett antal program samt Musik- och Kulturskolan flyttar in ett efter ett. Delar av A-huset samt C-huset byggs också om. I C-huset hamnar Gymnasiesärskolan och i A-huset flyttas expeditionen.

  • Estetiska programmet och musik och kulturskolan flyttar från Vågmannen till Landgrenskolan.
  • Restaurangskolan lämnar lokalerna på Universitetsområdet och tar plats i Landgrenskolans gamla matsal.
  • Lärlingsprogrammet från Universitetsområdet till Landgrenskolan.
  • VVS och fastighetsprogrammet samt Sjöfartsutbildningen med verkstäder och labbmiljöer som tidigare varit på Bureskolan på Rosenbäcksallén och i maskinhallen på Gånsviksvägen flyttar in i gamla slöjdhuset på Landgren, nu kallat F-huset. Fartygssimulatorn placeras högst upp i Landgrenshuset.
  • Gymnasiesärskolan som tidigare fanns på Bure flyttar till sommaren in i C-huset.

– Det var när grundskoleutredning blev klar 2015 som ett samlat gymnasium blev möjligt. Då bestämdes att Härnösand skulle ha två 7-9 skolor och lokalerna på Landgrenskolan blev lediga, säger Birgitta Wigren, förvaltningschef på skolförvaltningen.

Ny känsla på gården

Tidigare var de olika programmen utspridda runt om i Härnösand.

– Vi låg långt ifrån varandra både geografiskt och i tanken. Nu när alla program finns på samma ställe kan vi jobba mer tillsammans rent pedagogiskt. Vi kan utnyttja resurserna bättre och det blir lättare att skapa vi känsla. Allt det tror jag gör att vi får ett attraktivare Härnösands Gymnasium, säger Stellan Jakobsson, rektor för de yrkesutbildande programmen.

– Det är en helt annan känsla på gården nu. Det är liksom närmare mellan människor. Jag kommer på mig själv att jag ringer mycket i onödan. Nu är det ju bara att gå in till folk, säger Håkan Ölund, projektledare för ett samlat gymnasium.

Lokalerna som Landgrenskolan har haft ägs av fastighetsföretaget Hemfosa. Dom har byggt om och anpassat lokalerna för de olika verksamheterna.

Speciella ljudrum, danslokal, teaterrum och aula har byggts för att passa estetiska programmet och musik- och kulturskolan. Landgrenskolans gamla matsal har byggts om till ett fullt utrustat restaurang- och övningskök.

– Lokalerna är helt anpassade för verksamheten och ljudisolerade efter konstens alla regler. Lärarna är jättenöjda. Speciellt de som jobbar med musik, kultur och estet och jag förstår dem. Det är bara att titta på takhöjden, säger Håkan Ölund. Från eleverna hör jag också bara positiva reaktioner.

Eleverna är med och bestämmer

Förutom den invändiga renoveringen har det byggts en ny ingång till C-huset. Det planeras också för ett inglasat uppehållsrum mellan B- och C-huset.

– Inglasningen har eleverna varit med och ritat och bestämt hur den ska se ut. Vi har tagit med eleverna i arbetet med att göra i ordning både inomhusmiljö och utomhusmiljö. Det har nästan varit det roligaste i det här arbetet. Dom kommer ofta med saker som ingen annan har tänkt på, säger Håkan.

Det enda som inte finns på gymnasieområdet är Sjöfartsutbildningens övningsbåt. Den ligger av naturliga skäl fortfarande kvar nere vid kajen.

I september ska nya Härnösands gymnasium officiellt invigas.