Förskola arbetar med bilderböcker om krig och flykt

En förskollärare läser för fyra barn.

Andrea Näslund läser för Dara, Lamik, Kendra och Lian på Tullportens förskola.

Under ett års tid ska personalen på Tullportens förskola arbeta aktivt med bilderböcker om svåra ämnen som exempelvis krig, flykt och konflikt. Projektet ska följas av forskare från Mittuniversitetet.

– Vi vill studera hur bilderböcker kan användas i förskolan för att närma sig sådana här ämnen och aktivt jobba med dem, säger Eva Nordlinder, lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet.

Hon och hennes kollega Ulla Damber, docent i pedagogik, driver projektet som finansieras genom det samarbetsavtal som finns mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun.

Tullportens förskola har en stor andel barn med bakgrund i andra länder. Sedan tidigare är det väl belagt inom forskningen att högläsning inom förskolan stimulerar språkutvecklingen, inte minst för barn med annat modersmål än svenska. Nu tillkommer alltså aspekten hur innehållet i böckerna kan stödja och fördjupa arbetet kring ämnen som kan vara känsliga.

– Vi vill se hur de här böckerna landar hos alla barn, även de som inte har några egna erfarenheter av krig och flykt, säger Eva Nordlinder.

Roger Sjödin, Carina Kågström, Marie Sandlund och Andrea Näslund från Tullportens förskola tillsammans med forskarna Eva Nordlinder och Ulla Damber från Mittuniversitetet.

Roger Sjödin, Carina Kågström, Marie Sandlund och (sittande) Andrea Näslund från Tullportens förskola tillsammans med forskarna Eva Nordlinder och Ulla Damber från Mittuniversitetet.

Förskolan har till att börja med fått en hög nyutgivna böcker som i varierande grad anknyter till temat. Det är allt från berättelser om människor på flykt från krig till en historia om en fågelunge som trillar ur sitt bo. Nu ska barn och personal tillsammans välja ut ett antal av böckerna och sedan jobba intensivt med en bok i taget.

– Det ska bli jättespännande att bearbeta böckernas innehåll på olika sätt tillsammans med barnen och se om vi kan hitta bra metoder att jobba med barns upplevelser, säger förskolläraren Carina Kågström.

”Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg” är ett samarbetsprojekt mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

Läs mer om samarbetet på www.miun.se/samverkanharnosandlänk till annan webbplats