Humanus Utbildning Syd får uppdraget att bedriva SFI-undervisning i Härnösand

Arbetslivsnämnden beslutade under tisdagen att godkänna anbudet från Humanus Utbildning Syd om att få bedriva SFI-undervisning.

- Det är en kompetent aktör som lämnat ett anbud som uppfyller våra kravställningar och vi ser fram emot ett samarbete som kommer att gynna våra elever och medarbetare, säger Marcus Selin, vuxenutbildningschef hos Vuxenutbildningen, Härnösand.

Bakgrunden till beslutet om upphandling som togs av Arbetslivsnämnden under våren 2017, är att det idag finns en kö till studier inom SFI. Lokalerna i Johannesbergshuset är inte tillräckliga för att ge SFI-undervisning till alla som har rätt till det. Målet med upphandlingen är att på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt skapa kortare väntetid och en fördjupad samverkan med andra utbildare inom svenska för invandrare.

- Genom att vi nu förkortar väntetiden och även får möjlighet att bredda utbudet av inriktningar inom SFI får eleverna en kortare väg in i arbetslivet, säger Marcus Selin.

I upphandlingen inkom totalt sex anbud och Humanus Utbildning Syd gav det anbud som på alla punkter uppfyller de krav som angavs.