Skolinspektionen ger grönt ljus till Wendela Hellmanskolan

Exteriör bild på Wendela Hellmanskolan

Wendela Hellmanskolan i Härnösand har gjort insatser för att förbättra studieron, studiehandledningen och tryggheten på skolan. I veckan meddelande Skolinspektionen att de bedömer att åtgärderna som skolan gjort är tillräckliga och att de därmed tar tillbaka hotet om vite.

Det var under hösten 2017 som Skolinspektionen besökte Wendela Hellmanskolan. Beslutet som kom efter inspektionen innehöll kritik mot brist på studiehandledning, samt i arbetet med att skapa trygghet och studiero i skolan. Skolinspektionen meddelade att om inte skolan lyckas med sina åtgärder skulle de tvingas betala ett så kallat vite på 650 000 kronor.

I det meddelande som Härnösands kommun fick från Skolinspektionen i veckan skriver de att skolan redan nu har vidtagit tillräckliga åtgärder kring de flesta delar som de fick anmärkning på. De har också planerat fortsatta insatser. Bedömningen är att allt är i full gång inför höstterminen och att eleverna kommer att kunna få den hjälp, trygghet och studiero som de har rätt till.

– Sedan jag tillträdde som rektor i februari har jag tillsammans med personal och elever, fortsatt arbetet med att komma till rätta med de brister som Skolinspektionen uppmärksammat, säger Sara Mattsson, rektor på Wendela Hellmanskolan. Vi har skapat tydliga rutiner som bidragit till att klimatet på skolan blivit lugnare och vi bygger en organisation som ska ge eleverna det stöd de behöver för att klara sina studier. Vi är övertygade om att Wendela Hellmanskolan är på god väg att bli en högstadieskola som vi i Härnösand kan vara stolta över.

– Det är naturligtvis väldigt skönt att få ett sådant beslut. Skolans personal och ledning har gjort ett mycket bra arbete i samverkan med kommunens förvaltningar för att förbättra elevernas studiero och rätt till studiehandledning, säger Andreas Krasser, verksamhetschef på Härnösands kommun. Arbetet med att förbättra elevernas trygghet och studiero kommer alltid fortgå och detta var ett positivt steg på vägen. Vi har stort förtroende för skolans ledning och personal och ser fram mot det kommande läsåret.