Verksamhetschefer Skolan

Porträttbild Andreas Krasser

Verksamhetschef Gymnasiet och högstadiet
Andreas Krasser
Mobil: 070-286 49 66


Birgitta Wigren

Verksamhetschef Grundskolan
Gunnel Selling Norell
Telefon: 0611 - 34 87 32
Mobil: 070-345 35 04


Birgitta Wigren

Verksamhetschef Förskolan och Elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 0611 - 34 87 21
Mobil: 070-346 61 43