Behov av särskild kost

Behov av särskild kost RH

Om ditt barn har födoämnesallergi, överkänslighet eller av annan orsak är i behov av särskild kost, måste skolan
veta detta för att bl.a. kunna anpassa skollunchen.

Fyll i blanketten  "Anmälan för elev med behov av särskild kost" och lämna till skolsköterskan. Sker förändringar av barnets kostbehov under skoltiden, måste skolsköterskan informeras och nytt formulär ifyllas snarast.

Hämta blanketten Anmälan för elev med behov av särskild kost.PDF (pdf, 616 kB)