Skolskjuts

En buss på Nybron i Härnösand

Trafikenheten har hand om skolskjutsarna.

Trafikenheten
Telefon: 0611-34 88 22
E-post: trafikenheten@harnosand.se

Till Trafikenhetens skolskjutsinformation

Rätt till skolskjuts föreligger för elever i grundskola och särskola, om skolvägen mellan bostaden (tomtgräns) och skolområdet  i förskoleklass till och med årskurs 3 är mer än 2 km.

Elev i årskurs 4 - 6 mer än 3 km.  
Elev i årskurs 7 - 9 mer än 4 km.

Grundskolan


Elevkort för skolskjuts delas ut  av grundskolans skolexpeditioner. Trafikenheten vill hålla en så hög servicenivå som möjligt, så kom ihåg att meddela chauffören när barnen inte ska åka med.

Gymnasium


Blanketter för skolskjuts och betald skoltransport finns på blankettarkivet