Utvecklingsarbete

Projekt kring språkstörning och hörselnedsättning

Under perioden mars 2015 - mars 2016, pågår inom Skolförvaltningen Härnösands kommun, ett projekt vid namn "Kvalitetshöjande insatser för elever med hörselnedsättning och språkstörning" och riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs nio. Projektet finansieras av Utbildningsdepartementet och är en del av "Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" Deltagande i projektet från start var hörselpedagog och Skoldatateket, sedan höstterminens start finns även en projektanställd logoped med i projektet.

 De medel som har beviljats används till att utveckla undervisningsmiljön för elever med hörselnedsättning och språkstörning. Hörseltekniska hjälpmedel i form av portabla ljudutjämningssystem har köpts in. Dessa kan lånas på prov av skolor, för att se om denna teknik kan förbättra ljudmiljön i klassrummet. Lärare kan också ansöka om lån av 15 iPads, med syfte att elever med språkstörning eller hörselnedsättning ska uppleva högre grad av delaktighet och tillgänglighet i skolan. Viss akustisk förbättring har genomförts i några lokaler, som ska fungera som demoklassrum. Vidare används projektmedel till kompetensutveckling för skolpersonal i Härnösands grundskolor. Det kan handla om specifika utbildningsinsatser kring hörsel och språk, men även handledning.

Vid funderingar kring projektet går det bra att kontakta:

Jennie Lavås Skoglund, Logoped. Tel 070-340 23 18
jennie.lavas.skoglund@harnosand.se

Christer Mohlin, skoldatatekansvarig. Tel 072-238 55 80
christer.mohlin@harnosand.se