Välkommen till Vuxenutbildningen

Johannesbergshuset

Du kan studera i den kommunala vuxenutbildningen från höstterminen det år du fyller 20 år eller när du har fått ditt slutbetyg från gymnasiet. Det kostar ingenting att studera men litteraturen måste du köpa själv. Prioriterade personer är de med kort tidigare utbildning eller funktionshinder.

Söka till kommunala vuxenutbildningen

Du kan göra en ansökan via vår webbanmälan eller så kan du skriva ut och fylla i en blankett. Har du frågor kring ansökan kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Söka till SFI eller Yrkeshögskolan

För ansökan till SFI eller Yrkeshögskolan, se respektive rubrik i vänstermenyn.

Viktigt om slutbetyg

Regeringen har förlängt tiden när det gäller att ta ut slutbetyg fram till 1 juli 2020.
Läs mer om detta under fliken Kommunal vuxenutbildning -> Viktigt om slutbetyg.