Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid årsskiftet 2022/2023.

Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

Fiber i Härnösand - En bild med illustrationer av datorartiklar

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:
Henrik Olsson

Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se