Anmäl intresse för bredband på landsbygden

Är du intresserad av att ansluta dig till bredband via fiber?

Hos Servanet kan du anmäla ditt intresselänk till annan webbplats

Kan du få fiberanslutning där du bor?

Hos Servanet kan du se om stadsnätet är draget till ditt bostadsområdelänk till annan webbplats