Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan.

Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard.

Illustration: Bredbandspolicyn

År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Här kan du läsa bredbandsprogrammetPDF (pdf, 3.2 MB)