Boendemiljö

Bostäder vid Södra sundet

Bostäder vid Södra sundet.

Om du som hyresgäst får problem med boendemiljö prata först och främst med din hyresvärd. Om du och din hyresvärd inte kan lösa problemen tillsammans kan du kontakta samhällsförvaltningen för att få hjälp.

Det är din hyresvärd, det vill säga fastighetsägaren som ansvarar för att kraven på boendemiljön uppfylls. Det kan till exempel vara rätt inomhustemperatur, tillräcklig ventilation m.m.

Du är å andra sidan skyldig att följa det kontrakt som skrivits mellan dig och hyresvärden om hur bostaden ska skötas. Du har även ett ansvar gentemot dina grannar så att du inte stör någon.

Bor du i bostadsrätt ska du prata med din styrelse i första hand innan du tar kontakt med samhällsförvaltningen.