Döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur får grävas ned på egen mark om det kan ske utan olägenhet och risk för smittspridning/förorening. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget. 

Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken.

Kremering av husdjur

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt husdjur.

Läs mer om att ta hand om döda djur på jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats