Hundhållning

En hund

Samhällsförvaltningen får ofta in klagomål på olägenheter som hundar orsakar.

Klagomålen gäller ofta skällande hundar. En annan orsak är lösa hundar på offentliga platser. Ytterligare orsak är att hundföroreningar inte plockas upp.

Tänk på att ha med påsar att ta upp hundbajset med och kom ihåg att knyta påsen ordentligt och lägg den i hundlatrin eller soptunna.

Störs du av grannens hund kan du börja med att prata med grannen om hunden.

Vad säger lagen

Hållande av hund regleras i de allmänna lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 1.1 MB) för Härnösands kommun.

Hundar ska hållas kopplade på särskilt anordnade lekplatser, badplatser, parker, planteringar, friluftsanläggningar och inom områden med tydlig stadsprägel.

Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot hundhållning, som strider mot djurskyddslagen och som orsakar lidande för djuren.

Polisen kan ingripa när det gäller bland annat bitska hundar och löslöpande hundar.

Lagen om tillsyn över hundar och katter tar också upp om hundägarens strikta ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren, även om han inte varit oaktsam.

Miljöbalken säger att hunden ska hållas så att den inte orsakar problem eller störningar för människor.

Löslöpande hundar kan orsaka skador på vilda djur. Jaktlagen säger att under tiden 1 mars - 20 augusti ska hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer

Länsstyrelsen i Västernorrlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster