Jakt, skyddsjakt

Här kan du läsa om regler för jakt och skyddsjakt.

Jakt

Jaktlagen säger att alla djur och fåglar är fredade (skyddade). Fredningen gäller även ägg och bon. Enligt jaktlagen ska var och en visa viltet hänsyn och djuren får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Viltet får endast jagas, det vill säga fångas eller dödas om det följer direkt av jaktlagen (1987:259)

I jaktförordningen (1987:905)länk till annan webbplats finns fler regler du ska följa.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats har mer information om jakt och vilt.

Skyddsjakt

Om beslut om skyddsjakt tas är det ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade. Det är i regel länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt. I särskilda fall kan kommunen fatta beslut om skyddsjakt om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats har ytterligare information om skyddsjakt.

Vilda djur som kan orsaka skada eller sprida smitta

Det är fastighetsägarens ansvar att bedöma och ta till åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta på egendomen. Det kan exempelvis röra sig om skabbrävar och grävlingar. Skyddsjaktsbestämmelserna i jaktlagen (1987:259)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska följas.

Härnösands kommuns skyddsjägare

Härnösands kommuns skyddsjägare kan anlitas av den som upplever olägenhet av skadedjur på den egna fastigheten, vilket debiteras den enskilde. Kommunen bekostar alltså inte sådana åtgärder.