Skadedjur

Skadedjur är bland annat möss, råttor och sorkar, men det kan även vara vilda djur som uppehåller sig i närheten av bostäder, till exempel rådjur och grävlingar.
 
Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar och kackerlackor med flera.
 

Exempel på förebyggande åtgärder mot skadedjur och ohyra


Städa noggrant både inom och utomhus eftersom man då undanröjer både födo- och boplatser.

Om ohyra eller skadedjur börjar dyka upp i större mängd i bostaden är det ofta något som lockar dem, t.ex. spill av gryn, djurfoder eller någon annan föda. Ofta är det tillräckligt att ta bort "maten".

Om råttor och möss uppträder i större antal kan problemet bero på dåliga komposter, spill från fågelmatning eller att det finns bråte i närheten som innebär bra bostad åt djuren. Man bör råttsäkra byggnaden så att råttor och möss inte kan ta sig in.
 
Den som bor i lägenhet ska kontakta hyresvärden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. Fastighetsägaren har lagstadgat ansvar för sanering av skadedjur och ohyra i fastigheten.
 
Ägare till villor och radhus ansvarar själva för att bostaden hålls fri från ohyra och skadedjur. Vid problem bör försäkringsbolag eller saneringsföretag kontaktas.
 
Ibland är inte förebyggande åtgärder tillräcklig och då kan skyddsjakt krävas.