Tillstånd för djurhållning

Inom tätbebyggt område kan det krävas tillstånd från Samhällsnämnden för vissa djurslag. Frågan är reglerad i Lokala föreskrifter enligt miljöbalken.

Du behöver tillstånd för att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur*.
  • Orm. 

Ansökningsblankett

Ansökan om djurhållning av sällskapsdjur inom detaljplanelagt områdelänk till annan webbplats

* Sällskapsdjur kan definieras som ett litet antal djur som enbart hålls för nöjes skull.